Products

Windows Server 2012 for Embedded Systems

Windows Server 2012 cho các hệ thống nhúng cung cấp cho các OEM những nền tảng hệ điều hành mạnh mẽ đã được kiểm chứng cho các ứng dụng nhúng trong các thiết bị máy chủ trong nhiều ngành công nghiệp, nơi có sẵn có các sản phẩm dài hạn.

Các tính năng

Hệ điều hành mạnh mẽ Bản quyền Phần mềm cho Windows Server 2012 cho các hệ thống nhúng đã được thực hiện đơn giản hơn. Số lượng phiên bản đã giảm và Phiên bản chuẩn bị cho các giải pháp chịu lỗi (fail over clustering) và có tất cả các tính năng mà trước đây chỉ là một phần của các phiên bản cao cấp trước đây.
Các tính năng mạng máy tính mới và được cải thiện trong Windows Server 2012 cho các hệ thống nhúng bao gồm những thay đổi đáng kể đối với tệp tin SMB (Server Message Block) và giao thức chia sẻ in và hỗ trợ giao diện card mạng (NIC), giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của máy chủ.
Các tính năng mạng mới và được cải thiện trong Windows Server 2012 cho các hệ thống nhúng bao gồm những thay đổi đáng kể đối với tệp tin SMB và giao thức chia sẻ máy in và mạng máy tính.
Server Core Windows Server 2008 cho các hệ thống nhúng đã giới thiệu một chế độ cài đặt mới, Windows Server Core, chỉ cài đặt các tệp tin cần thiết để hỗ trợ vai trò máy chủ được chỉ định. Cài đặt Server Core nói chung thường ít yêu cầu bảo trì và cập nhật hơn cài đặt Windows Server bản đầy đủ vì ít chuẩn giao tiếp truyền tín hiệu hình ảnh giữa các thiết bị đầu cuối (component) được cài đặt và chạy trên máy chủ hơn. Do đó, các component ít bị tấn công qua mạng, làm cho máy chủ chạy cài đặt Server Core an toàn hơn, vì chúng ít bị gây hại do vi rút, mất dữ liệu hoặc các mạng thỏa hiệp khác.Ngoài ra, Server Core có thời gian hoạt động tốt hơn, như giảm patching , và Server Core tiếp tục là một lựa chọn cài đặt trong Windows Server 2012 cho các hệ thống nhúng.
Microsoft SQL Server 2012 cho các hệ thống nhúng được hỗ trợ trên Server Core. Các thiết bị máy chủ chạy Microsoft SQL Server 2012 cho các cơ sở dữ liệu hệ thống nhúng trên lõi máy chủ, do đó có một dấu chân phương thức in dấu chân (footprint) nhỏ hơn, an toàn hơn và có thời gian hoạt động tốt hơn so với các thiết bị chạy Microsoft SQL Server 2012 cho các cơ sở dữ liệu hệ thống nhúng trên cài đặt Windows Server đầy đủ.
Ảo hóa Giúp giảm chi phí, tăng khả năng sử dụng phần cứng, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kinh doanh, cải thiện tính sẵn sàng của máy chủ và tăng năng suất bằng công nghệ ảo hóa mạnh mẽ Hyper-V, cho phép các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích của ảo hóa cho các hệ thống thông minh của mình.

Thị trường chính

  • Hình ảnh Y khoa
  • An ninh và giám sát
  • Công nghiệp tự động hóa
  • Máy chủ truyền thông đa phương tiện
  • Viễn thông (Máy chủ PBX)

Tải về

Tải về

Thông tin liên hệ