Products

Swissbit DRMA Modules – Unbufered DIMM products

Swissbit cam kết cung cấp các mô đun JEDEC chất lượng cao nhất và mô đun DRAM tùy biến cho các ứng dụng công nghiệp. Là nhà sản xuất mô-đun DRAM, Swissbit sử dụng các nguồn cung cấp DRAM hai chiều chiến lược để cung cấp cho khách hàng một sản phẩm mô đun bộ nhớ tiên tiến và đáng tin cậy trong thời gian dài. Đặc biệt chú trọng tới những nhà cung cấp sự mở rộng DRAM sửa đổi; tránh những nỗ lực tái cơ bản thường xuyên với khách hàng.

Các đặc tính kỹ thuật

UDIMM dài / ECC VÀ NON – ECC

Tốc độ dữ liệu / CL Dung lượng Org Chiều cao Voltage Pins Mã số linh kiện (part number) Package
DDR3-UDIMM 1600/CL11 1GB-8GB x64 1.18“
(29.97mm)
1.50 V 240 SGUxxx64xxxxxxx-ssR BGA
DDR3-UDIMM
ECC
1600/CL11 1GB-8GB x72 1.18“
(29.97mm)
1.50 V 240 SGUxxx72xxxxxxx-ssR BGA
DDR2-UDIMM 800 / CL6 512MB-2GB x64 1.18“
(29.97mm)
1.80 V 240 SEUxxx64xxxxxxx-ssR BGA
DDR2-UDIMM
ECC
800 / CL6 1GB-2GB x72 1.18“
(29.97mm)
1.80 V 240 SEUxxx72xxxxxxx-ssR BGA
DDR1-UDIMM 400 / CL3 512MB-1GB x64 1.25“
(31.75mm)
2.50 V 184 SDUxxx64xxxxxxx-ssR TSOP
DDR1-UDIMM
LP
400 / CL3 512MB-1GB x64 1.00“
(25.40mm)
2.50 V 184 SDUxxx64xxxxxxx-ssR COB
DDR1-UDIMM
ECC
400 / CL3 512MB-1GB x72 1.25“
(31.75mm)
2.50 V 184 SDUxxx72xxxxxxx-ssR TSOP
DDR1-UDIMM
ECC LP
400 / CL3 512MB-1GB x72 1.00“
(25.40mm)
2.50 V 184 SDUxxx72xxxxxxx-ssR COB

Thông tin liên hệ