Products

IntervalZero RTX

RTX nâng cao tầm nhìn và cảm nhận của Windows bằng các tính năng cho phép các nhà phát triển xác định thời gian thực, kiểm soát tốt hơn, độ tin cậy cao hơn.

Tổng quan

Mặc dù các nhà phát triển muốn có những lợi ích khi sử dụng Windows® XP, XPe và 2000- và tất cả các nền tảng tự động hoá mạnh mẽ- chúng thường đòi hỏi một môi trường phát triển và thực hành với các tính năng hệ điều hành như thời gian thực truyền thống, gồm hiệu năng cao, độ tin cậy và sự chính xác.
RTX cung cấp những tính năng này cho một hệ thống dựa trên nền tảng Windows®. Bằng cách cung cấp một bộ Win32 API phù hợp, khả năng di chuyển ứng dụng RTX được đơn giản hóa giữa các hệ điều hành Windows® khác nhau.

Các tính năng

 • Các API thông thường cho tất cả các hệ điều hành Windows® (XPe, XP Pro và 2000)
 • API RTX cho phép truy cập trực tiếp vào bộ nhớ vật lý và không gian địa chỉ I / O
 • RTX cho phép lựa chọn với 3 cấu hình đồng hồ, độ chi tiết nhỏ nhất có thể tới 100 phần triệu của giây.
 • Hỗ trợ bộ xử lý đơn và phần cứng hệ điều hành đa vi xử lý
 • Quản lý bộ nhớ xác định
 • Các công cụ phát triển và tích hợp toàn diện bằng cách sử dụng Windows® IDE chuẩn và phổ biến
 • Dấu hiệu hoạt động nhỏ nhất, dưới 250K
 • Lựa chọn Round Robin hoặc Scheduler miễn phí, có thể gán trên mỗi luồng
 • Ngăn chặn trật tự đảo ngược ưu tiên với quảng cáo
 • Mở rộng thời gian thực HAL cho ngắt đoạn, công tác hẹn giờ nhanh, và ngăn chặn dừng Kernel
 • Ngăn xếp TCP / IP trong thời gian thực
 • USB SDK với máy chủ lưu trữ USB 1.1 / 2.0 và hỗ trợ khách hàng
 • Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
 • Hỗ trợ mở rộng địa chỉ vật lý (PAE)
 • Device Driver Wizard – khuôn khổ cho sự phát triển nhanh chóng của trình điều khiển thiết bị RTX
 • Hỗ trợ tối đa 1000 quy trình, mỗi hỗ trợ các luồng không giới hạn

Cấu trúc RTX

Yêu cầu hệ thống

 • Phần cứng (HAL)
  • Máy tính tương thích Eisa / Isa HAL
  • Tương thích với ACPI Eisa / Isa HAL
  • MPS 1.4 – nền tảng APIC HAL
  • ACPI 1.0 – nền tảng APIC MP
 • Phần mềm
  • Microsoft Windows XP Embedded
  • Microsoft Windows NT 4.0 được nhúng với SP5
  • Máy trạm và Máy chủ Microsoft Windows NT 4.0 với SP6a
  • Microsoft Windows 2000 Server và Professional với SP2
  • Microsoft Windows XP Professional
  • IE 5.01 trở lên
  • Visual Studio 6.0 với SP5 (gỡ lỗi RTX)

Thị trường chính

 • Công nghiệp tự động
 • Viễn thông
 • Thử nghiệm và Đo lường
 • Y khoa
 • Quốc phòng và hàng không
 • Mô phỏng
 • Và nhiều thị trường khác

Liên kết liên quan

HOMEPAGE LINK

Thông tin liên hệ