Products

Wndows Storage Server 2012 for Embedded Systems

Windows Storage Server 2012 là nền tảng Windows Server 2012 được lựa chọn cho các thiết bị lưu trữ mạng (NAS) được cung cấp bởi các đối tác của Microsoft. Windows Server 2008 cung cấp giải pháp kinh doanh tuyệt vời cho giải pháp lưu trữ chia sẻ bằng cách tận dụng phần cứng chuẩn công nghiệp phù hợp với khả năng lưu trữ mạnh mẽ. Nó cung cấp sự sẵn có liên tục được thiết kế để bảo vệ khỏi một loạt các lỗi và ngăn chặn thời gian chết theo cách có thể mở rộng và xác thực.

Các tính năng

Bộ nhớ lưu trữ tệp tin hiệu suất cao và xác thực cho Ảo hóa và Ứng dụng Với Windows Storage Server® 2012 bạn có thể triển khai và quản lý bộ nhớ cho các ứng dụng máy chủ như Hyper-V, SQL và IIS giống như cách bạn quản lý bộ nhớ cho các tập tin truyền thống. Windows Storage Server 2012 giúp giảm chi phí lưu trữ đáng kể bằng cách cung cấp hiệu suất giống như FiberChannel / SAN trên các phần cứng tiêu chuẩn công nghiệp với lưu lượng tốt và nhiều đường dẫn dự phòng từ máy chủ đến bộ nhớ. Ngoài ra, nó bao gồm các tính năng nâng cao như sửa chữa lỗi trực tuyến và lưu trữ chung để tăng cường độ tin cậy. Hơn nữa, tổ chức của bạn sẽ có thể tận dụng các kỹ năng hiện có và dễ dàng triển khai, quản lý và cung cấp lưu trữ ứng dụng giống như cách chia sẻ tệp tin.
Linh hoạt, Hiệu quả về chi phí, Tùy chọn chia sẻ lưu trữ Windows Storage Server 2012 bao gồm một loạt các khả năng cung cấp và lưu trữ tệp tin mạnh mẽ. Nó xử lý các môi trường không đồng nhất, cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn và được cung cấp dưới dạng chìa khóa trao tay, giải pháp lưu trữ tệp dựa trên phần cứng tiêu chuẩn công nghiệp. Cung cấp mức độ hiệu suất và độ tin cậy tương tự như các giải pháp lưu trữ đắt tiền hơn, nó cung cấp bộ nhớ thống nhất với hỗ trợ cho cả các giao thức tệp tin (SMB and NFS) và chặn các giao thức (iSCSI), cho phép kết hợp linh hoạt các cấu hình và cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu quả với Thin Provison (cung cấp khi cần thiết) và công nghệ chống trùng lặp dữ liệu. Cho phép bạn quản lý lưu trữ giống như khối lượng công việc của Windows Server, Windows Storage Server 2012 tận dụng các bộ công cụ quản lý Windows Server của bạn và các công cụ bao gồm Active Directory, PowerShell và System Center.
Sự sẵn sàng liên tục cho các hoạt động cấp doanh nghiệp Giúp giảm chi phí, tăng khả năng sử dụng phần cứng, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kinh doanh, cải thiện tính sẵn sàng của máy chủ và tăng năng suất của chúng bằng công nghệ ảo hóa mạnh mẽ Hyper-V, cho phép các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích của ảo hóa cho các hệ thống thông minh của bạn.

Thông tin liên hệ