Products

Windows Server 2016 for Embedded Systems

Windows Server 2016 cho Hệ thống nhúng là hệ điều hành máy chủ được tối ưu hóa cho bảo mật và Hybrid cloud. Nó có thể giúp khách hàng đạt được mục đích kinh doanh của họ một cách dễ dàng thông qua tăng cường bảo mật và các hoạt động đơn giản. Các tính năng chính là Hệ thống an ninh đa tầng cấp (Multi-layer security) , SDDC (Software Defined Datacenter), nền tảng ứng dụng Cloud-ready, vv

Các đặc tính kỹ thuật

Bảo mật an ninh ngay từ đầu Giảm rủi ro với nhiều lớp bảo mật ngay trong hệ điều hành để bảo vệ tại chỗ và đám mây
Sẵn sàng với cloud Dễ dàng di chuyển sang đám mây với Hyper0V
– Cùng một hypervisor sử dụng bởi Azure.
Chi phí lưu trữ thấp Xây dựng các giải pháp lưu trữ phần mềm có độ sẵn sàng cao, khả năng mở rộng với chi phí thấp.
Lợi ích cấp phép điện toán đám mây mới Tạo các máy ảo mới trong Azure và tiết kiệm tới ít nhất 40 phần trăm với Lợi ích Sử dụng Azure hybrid

Tải về

Tải về

Thông tin liên hệ