Products

Windows Embedded CE 6.0

Windows Embedded CE 6.0 đi kèm với kiến ​​trúc kernel và mô hình bộ nhớ mới . Hiện tại, CE 6.0 hỗ trợ lên đến 32000 quy trình với bộ nhớ ảo 2GB cho mỗi quá trình. Và Platform Builder cho Windows Embedded CE 6.0 được tích hợp hoàn toàn vào Visual Studio 2005.

Các tính năng

Tích hợp vào Visual Studio 2005 Platform Builder cho Windows Embedded CE 6.0 được tích hợp hoàn toàn vào Visual Studio 2005. Các nhà phát triển có thể xây dựng cả một hệ điều hành và một ứng dụng với một Visual Studio 2005 quen thuộc.
Kiến trúc Kernel mới và quy trình bộ nhớ mở rộng CE 6.0 hỗ trợ lên đến 32000 quy trình với bộ nhớ ảo 2GB cho mỗi quá trình (CE 5.0 hỗ trợ tối đa 32 quy trình với bộ nhớ ảo 32MB cho mỗi quá trình).
Hỗ trợ CellCore Component CellCore cung cấp một bộ cơ bản các dịch vụ định hướng kết nối không dây bao gồm RIL, hỗ trợ dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), hỗ trợ giao thức ứng dụng không dây (WAP), hỗ trợ thẻ TAPI và TSP, Subscriber Identity Module (SIM) .
Sửa đổi Thiết kế Hệ điều hành Cung cấp thông tin về làm thế nào để cấu hình và sửa đổi một thiết kế hệ điều hành bằng cách thêm và loại bỏ các đối tượng, bao gồm các mục Catalog, các trình điều khiển, các tập tin, và các tiểu dự án.
Bạn cũng có thể chọn sử dụng mã nguồn chia sẻ trong thiết kế hệ điều hành của mình.

Yêu cầu hệ thống

Bộ Vi xử lý Khuyến nghị Bộ vi xử lý 2Ghz
OS WIn2K Pro SP4 or WinXP Pro SP2
RAM Khuyến nghị 1GB
HDD 18 GB dung lượng cần thiết trên thiết bị cài đặt và 1 GB dung lượng cần thiết trên hệ thống

Thị trường chính

  • SH4 · HD-DVD players
  • Networked Media Devices
  • IP Set-Top boxes
  • VoIP phones
  • Thin clients
  • Windows Mobile
  • Windows Automotive
  • Windows Mobile for Automotive
  • Portable Media Players

Tải về

Tải về

Thông tin liên hệ