Products

VectorCAST

Các nền tảng kiểm thử phần mềm nhúng Vector CAST là một dòng sản phẩm tự động kiểm tra các hoạt động trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Mục đích của phần này là cung cấp một cái nhìn tổng thể về những nội dung thực hiện của các sản phẩm VectorCAST, liên kết mạng như thế nào và làm thế nào để bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kiểm thử phần mềm của riêng bạn.

Tổng quan

VectorCAST / C là một giải pháp Kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp có tính tự động hóa cao, được các nhà phát triển nhúng sử dụng để xác thực độ an toàn và các hệ thống nhúng kinh doanh quan trọng. Giải pháp kiểm thử động này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử, thiết bị y tế, ô tô, kiểm soát công nghiệp, đường sắt, và các ngành công nghiệp tài chính.

Các tính năng

 • Hoàn thành kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp cho C++ – không viết mã kiểm tra
 • Stub (một chương trình hoặc thành phần giả lập (thay thế cho chương trình hoặc thành phần chưa code xong để kiểm thử) nó dùng để kiểm thử) và mã trình điều khiển được xây dựng tự động
 • Thực thi kiểm thử thực hiện từ GUI hoặc các script(chương trình được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình)
 • Phân tích code coverage (kiểm tra những chức năng bạn đã làm có viết Unit Test hay chưa và đã viết qua những đoạn code nào) với tối ưu hóa cho các hệ thống nhúng
 • Tích hợp với The MathWorks® Simulink®, Green Hills® INTEGRITY®, IBM® Rational® DOORS® IBM® Rational® Rhapsody®, PC-Lint và các công cụ khác
 • Thực thi kiểm thử đích và giả lập
 • Phân tích mã phức tạp làm nổi bật những mã nguy cơ cao
 • Tự động tạo dữ liệu kiểm thử dựa trên các đường dẫn quyết định.
 • Thực thi kiểm thử lại để hỗ trợ gỡ lỗi Tích hợp với các công cụ phân tích tĩnh hàng đầu

VectorCAST hoạt động như thế nào

Làm thế nào để tự động nhúng đơn vị C++ và thử nghiệm tích hợp với VectorCAST / C

VectorCAST / C phân tích cú pháp mã nguồn của bạn và gọi các máy tạo mã tự động tạo mã kiểm tra (stubs và các trình điều khiển) cần thiết để xây dựng một thực thi kiểm thử hoàn chỉnh.
Khi hoạt động thực thi kiểm thử được thực hiện, VectorCAST / C có thể được sử dụng để xây dựng và thực hiện các dữ liệu kiểm thử, thể hiện phần trăm code được test trong dự án , và báo cáo các phép đo tĩnh. Dữ liệu kiểm thử được duy trì riêng biệt với hoạt động thực thi kiểm thử, cho phép tự động kiểm thử hồi quy dễ dàng.


Các thành phần của chuỗi thực thi VectorCAST

 • Kiểm thử trình điều khiển
 • (Các) tập tin mã nguồn đang được kiểm tra
 • Hoàn thiện các stub ( chương trình hoặc thành phần giả lập để kiểm thử)cho các tính năng phụ thuộc
 • Các tập tin nguồn cho bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào không lập thành chương trình hay giả lập để kiểm thử (stub)

Khai thác kiểm thử là định hướng dữ liệu, có nghĩa là khai thác đọc dữ liệu thử nghiệm trong quá trình thực hiện. Cách tiếp cận này loại bỏ sự cần thiết phải “biên dịch” (compile) và liên kết với sự khai thác kiểm thử.
VectorCAST / C cũng tạo ra các số liệu bao phủ mã cho biết các khu vực của mã mà bạn đang thử nghiệm vẫn chưa được kiểm tra. Bộ đọc mã dễ đọc cho biết đến dòng mã nơi có các phép thử còn lại để thực hiện và có thể hỗ trợ các mức độ bảo hiểm khác nhau được xác định trong các tiêu chuẩn ngành khác nhau như: IEC 62304, ISO 26262, DO-178B / C và IEC 61508.

Thông tin liên hệ