Products

VectorCAST

VectorCAST เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ทดสอบ embedded software เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการทดสอบโดยอัตโนมัติไปตลอดวัฎจักรของการพัฒนาซอฟท์แวร์ หน้าที่ของเราคือการแสดงให้เห็นโดยละเอียดว่า VectorCAST มีลักษณะอย่างไร มีวิธีการทำงานร่วมกันอย่างไร และมีวิธีการที่คุณจะใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างสูงสุดอย่างไร

ภาพรวม

VectorCAST/C เป็นโซลูชันการทดสอบโปรแกรมโดยอัตโนมัติแบบแยกหน่วยและรวมหน่วย (Unit and Integration Test) ที่นักพัฒนา embedded software ใช้ เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบ ระบบ critical embedded ของธุรกิจ การทดสอบโค้ดขณะที่โปรแกรมทำงานจริงนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในระบบการบิน อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การควบคุมในอุตสาหกรรม การรถไฟ และอุตสาหกรรมทางการเงิน

คุณสมบัติ

 • เป็นชุด Test harness สำหรับภาษา C และ C Unit และ Integration testing แบบครบชุด – ไม่ต้องเขียน Test code
 • สร้างโค้ด Stub และโค้ด Driver โดยอัตโนมัติ
 • ทดสอบการดำเนินการจาก GUI หรือ Scripts
 • วิเคราะห์ค่า Code coverage เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ embedded
 • เข้าได้กับ The MathWorks® Simulink®, Green Hills® INTEGRITY®, IBM® Rational® DOORS® IBM® Rational® Rhapsody®, PC-Lint และเครื่องมืออื่นๆ
 • ดำเนินการทดสอบแบบระบุเป้าหมายและแบบสถานการณ์เสมือนจริง
 • วิเคราะห์ค่า Code complexity ซึ่งแสดงให้เห็นโค้ดที่มีความเสี่ยงสูง
 • สร้างสถานการณ์ทดสอบขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยพื้นฐานจากแนวทางที่ได้กำหนดไว้
 • ทำการทดสอบซ้ำเพื่อช่วยเรื่องดีบั๊กด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ตัวนำเชิงสถิติ

ทำงานอย่างไร

จะทำให้ embedded C และ C Unit ทำงานโดยอัตโนมัตและทดสอบ Integration test ด้วย VectorCAST/C ได้อย่างไร

VectorCAST/C แยกวิเคราะห์ Source code ของคุณและเรียกใช้ code generators ขึ้นมาเพื่อสร้าง test code (stubs และ drivers) ที่จำเป็นต่อการสร้างชุดทดสอบ ​Harness test ให้สำเร็จโดยอัตโนมัติ
เมื่อสร้างชุดทดสอบ Harness test เสร็จ สามารถใช้ VectorCAST/C สร้างและดำเนินสถานการณ์ทดสอบ, แสดงค่า Code coverage และรายงานการวัดสถิติ ข้อมูลการทดสอบและการทดสอบ Test harnest เองจะถูกแยกออกจากกัน ทำให้ง่ายต่อการทดสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือแก้ไขโค้ด ( Regression testing )


ส่วนประกอบของชุดควบคุมปฏิบัติการ VectorCAST

 • test driver
 • ไฟล์ต้นฉบับที่กำลังทำการทดสอบ
 • โปรแกรม stubs ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการทำงานของฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน
 • ไฟล์ต้นฉบับสำหรับโมดูลที่ไม่ถูก Stub

การทดสอบ Test harness คือการทดสอบโดยใช้ชุดของข้อมูล ซึ่งหมายถึงการที่ harness อ่านข้อมูลการทดสอบระหว่างดำเนินการทดสอบ กระบวนการนี้จะลดความจำเป็นในการคอมไพล์และจะเชื่อมไปยัง Harness อื่นเพื่อทดสอบใหม่อีกครั้ง
อีกทั้ง VectorCAST/C สร้างเมตริก ​​Code coverage ซึ่งระบุว่าส่วนใดของโค้ดที่กำลังทดสอบนั้นยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ มุมมองของ Code coverage ที่อ่านได้ง่ายจะบ่งชี้บรรทัดของโค้ดที่ีการทดสอบยังไม่เสร็จสิ้น และสามารถรองรับระดับของการ Coverage ได้หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น IEC 62304, ISO 26262, DO-178B/C และ IEC 61508

ติดต่อสอบถาม