Products

Bộ thời gian T1

Phân tích thời gian hiện đại với các phương pháp và công cụ làm cứng công nghiệp. T1 là công cụ thời gian được triển khai nhiều nhất trong ngành công nghiệp tự động, được sử dụng ở hàng trăm dự án sản xuất hàng loạt trong nhiều năm. Là sản phẩm ra mắt toàn cầu, tiêu chuẩn T1-TARGET-SW được chứng nhận ISO 26262 ASIL-D cho phép phân tích thời gian và giám sát thời gian một cách an toàn trong ô tô với sản xuất hàng loạt.

Các tính năng

 • Đo lường thời gian (ví dụ: tối đa, phút, thời gian thực hiện trung bình của mạng)
 • Xác minh thời gian mục tiêu (giám sát)
 • Kiểm thử thời gian tự động
 • Đáp ứng được các yêu cầu phát sinh từ ISO 26262
 • Thực hiện Mở rộng thời gian AUTOSAR (TIMEX)
 • nhanh chóng phát hiện và giải quyết các vấn đề thời gian khó xử thậm chí
 • Khảo sát dung lượng trống để xác minh các hiệu ứng thời gian của các chức năng bổ sung trước khi thực hiện, ví dụ
 • Điều tra luồng dữ liệu và chuỗi sự kiện và hiệu ứng đồng bộ hóa trong các dự án đa lõi/ đa nhân
 • Theo dõi thời gian và các vấn đề về chức năng mà không dừng mục tiêu, đặc biệt có giá trị trong các dự án đa lõi/đa nhân (multi-core), nơi mà có thể sẽ không thực tế để ngăn chặn một lõi đơn

Mô tả

bao gồm phần phần mềm mục tiêu T1 (T1-TARGET-SW), chạy trên hệ thống đích, và phần phần mềm máy chủ T1 (T1-HOST-SW), chạy trên máy PC. T1-TARGET-SW sử dụng thiết bị hiệu quả cao để thu thập thông tin có liên quan đến thời gian và đưa đến T1-HOST-SW trên máy PC. “Hiệu quả cao” có thể được định lượng: trong một ứng dụng tự động 32-bit điển hình, dụng cụ T1 cho biết thêm giữa 0,2% và 0,8% tải CPU.

Thành phần sản phẩm theo loại

 • T1 bao gồm một số thành phần được gọi là các plug-in (điện toán).
 • Trễ T1: Phép nội xạ đơn ánh (injection) thời gian chạy chương trình mạng
 • T1 khác: Theo dõi thời gian như là một tiến trình dự án
 • T1 scope : The oscilloscop for your software/-T1 phạm vi: Oscilloscope cho phần mềm của bạn
 • T1 mod : on-line data access/- T1 mod: truy cập dữ liệu trực tuyến
 • T1 cont : on-target timing analysis and supervision/-T1 cont: phân tích thời gian thực hiện và giám sát
 • T1 test : timing verification at the RTOS and code level/- Kiểm tra T1: xác minh thời gian ở cấp độ RTOS và mã
 • T1 flex : flexible on-target timing measurement/- T1 flex: đo lường thời gian linh hoạt trên mục tiêu

Thông tin liên hệ