Products

QAC/C++

Benmark (điểm chuẩn) công nghiệp cho phân tích chính xác, chuyên sâu quy mô công nghiệp C code. QAC là giải pháp phân tích tĩnh hàng đầu cho ngôn ngữ C, cung cấp một bộ các tính năng toàn diện giúp thực thi một loạt các tiêu chuẩn mã hoá và để tìm các lỗi trong mã mới và mã kế thừa/di sản (legacy code).

Các tính năng

 • Trình phân tích cú pháp ngôn ngữ C, được tích hợp với một công cụ dữ liệu tinh vi
 • Xác định các khiếm khuyết mã hoá ở giai đoạn sớm nhất có thể trong chu trình phát triển
 • Phân tích dòng dữ liệu để bắt lỗi
 • Cải thiện độ tin cậy của mã, khả năng bảo trì, tính di động, khả năng tái sử dụng và khả năng kiểm tra
 • Chứng minh sự tuân thủ các quy luật mã hoá và các tiêu chuẩn mã hóa, bao gồm MISRA C
 • Thông tin chẩn đoán rất chính xác (và văn bản trợ giúp mở rộng) cho các nhà phát triển để xác định các khuyết tật,phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện sửa lỗi
 • Các chẩn đoán, số liệu và hình ảnh hóa nhằm nâng cao hiệu quả của việc xem xét và đánh giá mã (code)
 • Kiểm tra mã tự động cung cấp các đánh giá mã tức thời, đối tuợng, lặp lại
 • Tối thiểu hóa các dương tính giả (Minimal false positives), tiết kiệm thời gian, chi phí và các nguồn lực chủ chốt có kinh nghiệm

Tổng quan về kỹ thuật

 • Cấu trúc plug-in dựa trên thành phần.
 • Giao diện hai người dùng
  • Giao diện người dùng đồ họa đa nền tảng với trình biên tập mã nguồn tích hợp
  • Giao diện dòng lệnh đa nền tảng.
 • Tích hợp hoàn toàn với Microsoft Visual Studio và Eclipse, vì vậy, các nhà phát triển bây giờ có tất cả các tính năng của GUI đa nền tảng từ môi trường phát triển yêu thích của họ.
 • ĐỊnh dạng dự án đa nền tảng, đa giao diện, đa ngôn ngữ và công cụ dự án, cho phép các dự án mã nguồn hỗn hợp (C và C ††)
 • Định dạng dự án di động, cho phép các cấu hình dự án được phân phối dễ dàng giữa các thành viên trong nhóm phát triển
 • Hoàn thành kiểm soát tất cả các thiết lập của dự án từ bên trong một giao diện người dùng đa nền tảng.
 • Một trình đơn, cung cấp
  • tất cả giao diện người dùng
  • khả năng tương thích out-of-the-box (bên ngoài chiếc hộp, mở rộng/sáng tạo) cho tất cả các trình biên dịch được hỗ trợ,
  • một bộ tính năng cho phép tích hợp dễ dàng với phần lớn các hệ thống tự động hóa xây dựng và IDEs,
  • Khả năng tải kết quả tới Hệ thống Quản lý Chất lượng QA Verify

Nền tảng hỗ trợ

 • Windows 7 (32 & 64-bit)
 • Linux RHEL 5 (32 & 64-bit)
 • Solaris 10 (64-bit)

Tùy chọn triển khai

 • Giao diện đa nền tảng mới
 • Dòng lệnh
 • Tích hợp Makefile (một file dạng script)
 • Tích hợp chặt chẽ với Microsoft Visual Studio ™ 2010 và 2012, (có sẵn từ 2013)
 • Tích hợp chặt chẽ với các IDE (phần mềm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường tích hợp) dựa trên Eclipse ™ (ví dụ: CodeWarrior và Wind River Workbench ™)
 • Môi trường phát triển theo mô hình (ví dụ: Rhapsody ™)
 • Môi trường tích hợp liên tục (ví dụ: Jenkins ™)
 • Phân tích Quản lý dự án đa nền tảng

Các mô đun tuân thủ

QAC MISRA C:1998
MISRA C: 2004
MISRA C :2012
QAC++ MISRA C++:2008
JSF AV
HIC

Thông tin liên hệ