Products

QAC: Tiêu chuẩn mã hóa C / C ++ trong ngành công nghiệp an toàn/ thiết yếu

Danh mục sản phẩm

MISRA C/ MISRA C++ Hướng dẫn của MIRA C / C ++ cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú về những thàng tựu thực tiễn đối với những hoạt động phát triển tốt trong thực tế cũng như một bộ quy tắc mã hoá toàn diện cho các ngôn ngữ C / C ++.
Các quy tắc xác định một tập con của ngôn ngữ an toàn hơn, phù hợp với bất kỳ dự án phát triển nào, nơi an toàn, chất lượng hay độ tin cậy là những yếu tố được quan tâm.
QAC/C++ Điểm benmark ( ứng dụng dùng để đo cấu hình phần cứng của một thiết bị để xem nó có “sức mạnh” như thế nào) ngành công nghiệp cung cấp phân tích chính xác, chuyên sâu về quy mô công nghiệp C code. QAC là giải pháp phân tích tĩnh hàng đầu cho ngôn ngữ C, cung cấp một bộ các tính năng toàn diện để giúp thực thi một loạt các tiêu chuẩn mã hóa và để tìm ra lỗi trong mã mới và mã kế thừa/ di sản (legacy code).