Products

[QAC] C / C + + มาตรฐานการ เข้ารหัสใช้ในอุตสาหกรรมความปลอดภัย

รายการผลิตภัณฑ์

MISRA C/ MISRA C++ คู่มือ MIRA C/C ++ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงกฎของการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษา C/C ++ ที่ใช้ได้ผลจริง ในคู่มือนำเสนอกฎของ subset ของภาษาที่เหมาะสมและปลอดภัยในการสร้างโปรเจคพัฒนาโปรแกรมที่เน้นความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความน่าเชื่อถือ
QAC/C++ การวัดมาตรฐานอุตสาหกรรม (industry benchmark) เพื่อวิเคราะห์โค้ดภาษา C เชิงลึกในระดับภาคอุตสาหกรรมของคณะกรรมการ QAC (industrial scale C code QAC) เป็นโซลูชันการวิเคราะห์โค้ดภาษา C เชิงสถิติชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณลักษณะครอบคลุมทุกด้าน เพื่อขยายขอบเขตมาตรฐานการเข้ารหัส และเพื่อค้นหาบั๊กจากโค้ดที่เขียนใหม่และโค้ดเดิม (legacy code)