Products

MISRA C/ MISRA C++

Hướng dẫn C / C ++ của MISRA cung cấp một nguồn tư liệu thực tiễn phong phú về các hoạt động phát triển tốt trong thực tế cũng như một bộ quy tắc mã hoá toàn diện cho ngôn ngữ C / C ++. Các quy tắc xác định một tập con của ngôn ngữ an toàn hơn, phù hợp với bất kỳ dự án phát triển nào, nơi mà sự an toàn, chất lượng hay độ tin cậy là những vấn đề được quan tâm.

Các đặc tính kỹ thuật

Hướng dẫn C của MISRA
 • Một tập các hướng dẫn mã hóa để phát triển trong C
 • Một bộ quy tắc xác định một tập con an toàn hơn của ngôn ngữ C
 • Nguồn tài liệu hướng dẫn của những hoạt động phát triển tốt trong thực tế
 • Một cuốn sách tham khảo mô tả những nguy cơ phổ biến và các lỗ hổng ngôn ngữ
 • Một cuốn sách giáo khoa đào tạo về vấn đề chất lượng mã
Tự động tuân thủ MISRA C
 • Các mô đun tuân thủ cung cấp cấu hình tích hợp, linh hoạt cho QAC
 • Thực thi các quy tắc mã hóa MISRA C:1998/2004/2012
 • Hỗ trợ quy tắc tùy chỉnh
 • Quản lý tuân thủ nâng cao thông qua kiểm định – thực hiện chỉnh sửa Đảm bảo chất lượng (QA), xem xét, chú thích và kiểm toán
MISRA C †† Những sự kiện chính
 • Tích hợp hoàn toàn, MISRA C †† tuân thủ QAC ††
 • MISRA-C †† chứng minh sự thi hành cao nhất: Năm 2008, mã hóa tiêu chuẩn
 • Báo cáo tuân thủ của dự án theo tiêu chuẩn MISRA-C ††: 2008
 • Hoàn toàn có thể thay đổi được để đáp ứng được các dự án của khách hàng.
 • PRQA là thành viên sáng lập của ủy ban MISRA
Chất lượng MISRA C++
 • Loại bỏ cách xử lý không xác định
 • Loại bỏ hoặc giảm nhẹ cách xử lý được xác định
 • Cải tiến độ sắc nét để xem xét và bảo trì.
 • Cung cấp một kiểu dáng nhất quán trên một chương trình hoặc một loạt các chương trình
 • Tránh các lỗi lập trình thông thường
 • Kết hợp thực hành tốt, đặc biệt là liên quan đến “thích ứng trong tương lai”

Những lợi ích chính

MISRA C††
 • Cải tiến các quy tắc mã hóa MISRA C chất lượng cao
 • Phát hiện chính xác sự không tuân thủ với các kết quả sai lệch tối thiểu
 • Báo cáo và kiểm tra tài liệu chứng minh sự tuân thủ
 • Nâng cao chất lượng phần mềm
 • Kiểm tra mã hợp nhất và hiệu quả hơn
 • Đẩy nhanh việc áp dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất
MISRA C††
 • Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ C †† an toàn
 • Thực thi và báo cáo về một tiêu chuẩn mã hóa hiệu quả và các phương pháp hay nhất
 • Hướng dẫn tổng hợp toàn diện
 • Cải thiện tính toàn vẹn của phần mềm của bạn
 • Áp dụng cho tất cả các lĩnh vực phần mềm – khởi đầu từ ngành công nghiệp tự động
 • Kiểm tra tài liệu để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật

Mô đun Tuân thủ MIRA Các chuyên gia đã hỗ trợ soạn thảo Hướng dẫn của MISRA C và hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực này cũng phát triển các công cụ phân tích tĩnh PRQA và các mô đun tuân thủ. Đây chắc chắn là một trong những lý do chính đằng sau hoạt động đặc biệt của chúng tôi liên quan đến MISRA C.

 • MISRA C:1998
 • MISRA C:2004
 • MISRA C:2012

Mỗi mô hình tuân thủ áp dụng bộ thông báo QAC rộng rãi được cung cấp thêm bằng một số kiểm tra MISRA cụ thể bổ sung để thi hành các quy tắc mã hóa. Tài liệu được cung cấp mô tả việc thực thi quy tắc và giải thích thông báo, và bao gồm một tập hợp các mã minh họa để giúp hiểu rõ hơn.

Mô đun Tuân thủ MIRA-C ++ PRQA, công ty hàng đầu thế giới trong việc thực thi mã hóa tiêu chuẩn và phân tích tĩnh dựa trên ngôn ngữ, cung cấp mô đun tuân thủ cho công cụ phân tích QAC hàng đầu trong ngành của mình để thực thi tiêu chuẩn mã hóa MISRA-C.QA MISRA C tiếp tục sự vượt trội của chúng tôi trong việc áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất .

Thông tin liên hệ