Products

MISRA C/ MISRA C++

คู่มือ MIRA C/C ++ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงกฎของการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษา C/C ++ ที่ใช้ได้ผลจริง ในคู่มือนำเสนอกฎของ subset ของภาษาที่เหมาะสมและปลอดภัยในการสร้างโครงการพัฒนาโปรแกรมที่เน้นความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติ

คู่มือ MISRA C Guidelines
 • ชุดคู่มือการเข้ารหัสสำหรับการพัฒนาโค้ดภาษา C
 • ชุดกฎที่ระบุถึง Subset ภาษา C ที่ใช้ได้และปลอดภัย
 • แหล่งคู่มือรวบรวมเรื่องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ได้ผลจริง
 • หนังสืออ้างอิงอธิบายถึงอันตรายที่พบได้ทั่วไปและช่องโหว่ทางภาษา
 • หนังสือคู่มือแสดงถึงการศึกษาประเด็นด้านคุณภาพของโค้ด
Automated MISRA C Compliance
 • Compliance Module เพื่อการ Integration และการ Configuration ที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับ QAC
 • บังคับใช้กฎการเข้ารหัสของ MISRA C: 1998/2004/2012
 • รองรับกฎที่กำหนดขึ้นเอง
 • เพิ่มสมรรถนะการ Compliance โดย QA Verify – การผันแปร(deviate), การรีวิว(review), บาย(annotate) และการตรวจสอบ(audit)
ข้อเท็จจริงของ MISRA C††
 • MISRA C++ compliance ที่ Integration ครบสมบูรณ์เพื่อรองรับ QAC++
 • สามารถใช้กับการบังคับใช้ MISRA-C++: 2008 coding standard ขั้นสูงสุดได้
 • โครงการยึดการรายงาน Compliance ตามมาตรฐาน MISRA-C++: 2008 เป็นพื้นฐาน
 • สามารถ Configurate โครงการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • PRQA เป็นสมาชิกก่อตั้งของคณะ MISRA
คุณภาพของ MISRA C††
 • กำจัดหรือลด undefined behaviour
 • กำจัดหรือลด implementation defined behaviour
 • เพิ่มความชัดเจนในการรีวิวและบำรุงรักษา
 • จัดเตรียมรูปแบบที่สอดคล้องกันในโปรแกรมหรือชุดโปรแกรม
 • หลีกเลี่ยง errors ทั่วไปของโปรแกรมเมอร์
 • รวมปฏิบัติการที่ทำงานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการเกี่ยวกับ Future proofing

คุณประโยชน์หลัก

MISRA C††
 • การบังคับใช้กฎการเขียนรหัส MISRA C ที่มีคุณภาพสูง
 • ตรวจจับ Non-compliance ได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 • รายงานและตรวจสอบเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นการ Compliance
 • พัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์
 • ตรวจสอบโค้ดอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เร่งการปรับปรุงการเขียนโค้ดด้วยวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด
MISRA C††
 • รองรับการใช้ภาษา C ++ อย่างปลอดภัย
 • บังคับใช้และรายงานมาตรฐานการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้จริง
 • มีคำแนะนำการ Integration ที่มีเนื้อหาครอบคลุมอยู่ในคู่มือ
 • ปรับปรุงการ Integration ซอฟต์แวร์ของคุณ
 • สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์โดเมนทั้งหมดที่ริเริ่มโดยอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันการปฏิบัติการให้ได้ตามมาตรฐาน

คุณลักษณะทางเทคนิค

MIRA Compliance module เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญเดียวกันกับทีมที่ร่วมมือในการเขียนคู่มือ MISRA C และดูแลลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา และทีมนี้ยังได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ PRQA static analysis อีกด้วย จึงเป็นเหตุผลสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานอันเกี่ยวกับ MISRA C ของเรามีความโดดเด่น

 • MISRA C:1998
 • MISRA C:2004
 • MISRA C:2012

แต่ละ Compliance Module นำข้อบังคับของ QAC มาใช้อย่างครอบคลุม เสริมด้วยการตรวจสอบแบบพิเศษเฉพาะของ MISRA เพื่อบังคับใช้กฎการเขียนโค้ด มีการจัดการเอกสารเพื่ออธิบายการบังคับใช้กฎและการตีความข้อความ และรวมถึงชุดตัวอย่างของโค้ด เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจ

MIRA-C++ Compliance Module PRQA ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบังคับใช้มาตรฐานการเข้ารหัส และการวิเคราะห์ Static analysis ตามหลักภาษา
มี Compliance module สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ QAC ระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม เพื่อบังคับให้ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสของ MISRA-C ดังนั้น QA MISRA C จึงยังคงความเป็นเลิศในการบังคับใช้มาตรฐานได้อย่างสูงสุด

ติดต่อสอบถาม