Products

Microsoft SQL Server 2014 cho các hệ thống nhúng

SQL Server 2014 dành cho Hệ thống nhúng cung cấp cho khách hàng các tính năng sẵn có về độ sẵn sàng, độ tin cậy và bảo mật dữ liệu - tất cả đều dễ sử dụng. SQL Server là một nền tảng dữ liệu đã được kiểm chứng, cơ sở dữ liệu được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới, chạy trong hàng ngàn doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Nó có một nhà phát triển IT và mạng lưới đối tác phong phú và đa dạng. Cung cấp thông tin xác thực cho khách hàng bằng các thiết bị máy chủ của bạn

Các tính năng

Tính năng bảo mật nâng cao Các tính năng bảo mật nâng cao và khả năng tuân thủ cung cấp thêm tính linh hoạt và khả năng sử dụng cho kiểm toán và quản lý bảo mật.
Dữ liệu kinh doanh quan trọng Nhận thông tin chi tiết từ thông tin quan trọng trong thời gian gần bằng thời gian thực bằng cách theo dõi, phân tích và tác động vào dữ liệu khi kết nối với xử lý sự kiện phức tạp.
Giải pháp quản lý đơn Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu và Dịch vụ Dữ liệu Chính cho phép CNTT duy trì dữ liệu chính trong toàn cơ cấu tổ chức để lập bản đồ đối tượng, dữ liệu tham khảo và quản lý siêu dữ liệu.
Quản lý dữ liệu mạnh mẽ PowerPivot cho phép người dùng truy cập và thu thập dữ liệu từ hầu như bất kỳ nguồn nào và dễ dàng cộng tác và chia sẻ thông tin chi tiết bằng các công cụ quen thuộc.
Đột phá trong hiệu suất bộ nhớ SQL Server 2014 có dung lượng bộ nhớ trong mới cho xử lý giao dịch và cải tiến dữ liệu trong kho dữ liệu; bổ sung cho các công nghệ hiện có về kho dữ liệu và phân tích. Hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với hiệu suất đạt được lên đến 30x lần để xử lý giao dịch bằng phần cứng hiện tại và đạt được hiệu suất cao hơn 100x lần để lưu trữ dữ liệu.
Hiệu suất thực tế/kế hoạch SQL Server luôn dẫn đầu trong các tiêu chuẩn ứng dụng thực tế của TPC-E, TPC-H và thực tế ứng dụng.
SQL Server được SAP chứng nhận để đáp ứng một số yêu cầu với khối lượng công việc lớn nhất. Có hiệu suất kế hoạch của các trường hợp SQL Server ảo nhiều hơn với quản trị IO ( Đầu vào đầu ra) trong Quản lý tài nguyên (Resource Governor).
Khả năng mở rộng doanh nghiệp trên máy tính, mạng máy tính và bộ nhớ Với SQL Server và Windows Server, việc xử lý vật lý bây giờ có thể lên đến 640 bộ xử lý logic, và các máy ảo có quy mô lên tới 64 bộ xử lý logic.
SQL Server cũng sử dụng không gian lưu trữ và ảo hóa mạng để tối ưu hóa các nguồn lực của bạn.
Nó cũng có thể chạy trên Windows Server Core để hạn chế và giảm vùng bị tấn công.
Thông tin chi tiết nhanh hơn cho tất cả người dùng với Power BI Đẩy nhanh thời gian để hiểu rõ, tại chỗ và trong đám mây với SQL Server 2014 và Power BI cho Office 365.
Lấy hình ảnh hóa phong phú hơn bằng Power Map và Power View, Search, truy cập và định dạng dữ liệu nội bộ và bên ngoài; cấu trúc và phi cấu trúc với Power Query.
Truy cập thông tin chi tiết từ mọi nơi bằng Power BI cho Office 365.

Thông tin liên hệ