Products

Microsoft SQL Server 2008 for Embedded Systems

Microsoft SQL Server 2008 สำหรับ Embedded Systems เป็นโซลูชันแพลตฟอร์มที่พัฒนาอย่างมากสำหรับความสามารถแบบ business intelligence ครบวงจร ที่เป็นภารกิจสำคัญของบริษัท Microsoft SQL Server 2008 R2 สำหรับ Embedded Systems เป็นแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลที่ครบวงจร พร้อมกับ business intelligence และมีการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คุณสมบัติ

Data Platform เพื่อองค์กร
 • ปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง
 • จัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการตามนโยบาย
 • ปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพให้เข้าได้กับธุรกิจทุกขนาด
 • มีฐานข้อมูลเบ็ดเตล็ดสำหรับแอปพลิเคชัน Embedded ที่มีคุณสมบัติ
สร้างผลงานที่ดี
 • มีเพิ่มความสามารถในการติดตามพิกัดให้กับแอปพลิเคชันของคุณ
 • รวม database serve แบบ Voice Messaging System
 • database server แบบ Storage Server
 • มีฐานข้อมูลเบ็ดเตล็ดสำหรับแอปพลิเคชัน Embedded ที่มีคุณสมบัติ
เร่งการพัฒนา
 • เร่งการพัฒนาให้กับหน่วยงาน
 • ซิงค์โครไนซ์ข้อมูลของคุณได้ทุกที่
 • database server แบบ Storage Server
 • มีฐานข้อมูลเบ็ดเตล็ดสำหรับแอปพลิเคชัน Embedded ที่มีคุณสมบัติ
Pervasive Insight
 • รวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในคลังเก็บข้อมูลขององค์กร
 • เข้าถึงผู้ใช้ทั้งหมดของคุณด้วยแพลตฟอร์ม BI แบบปรับขนาดได้
 • ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขั้นเนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม