Products

Kiểm soát tính toàn vẹn của McAfee

McAfee Integrity Control ngăn chặn các ứng dụng không được phép và thay đổi đối với các cơ sở hạ tầng chức năng cố định, điểm truy cập, bao gồm các máy ATM, các hệ thống bán lẻ (point-of-sale - POS) và các kiot (quầy hàng). Kết hợp công nghệ kiểm soát thay thế và danh sách trắng hàng đầu, Kiểm soát toàn vẹn ngăn ngừa những thay đổi ngoài chính sách nhưng vẫn cho phép cập nhật từ các nguồn có thẩm quyền. Nó tăng cường kiểm soát các chính sách thay đổi và

Các tính năng

Chặn các ứng dụng trái phép và thay đổi nỗ lực Đảm bảo rằng chỉ có phần mềm đã được phê duyệt chạy trên cơ sở hạ tầng dịch vụ điểm, mà không áp đặt thêm chi phí hoạt động. McAfee Integrity Control dễ dàng chặn các ứng dụng không được phép, dễ bị tổn thương hoặc nguy hiểm, có thể gây tổn hại đến tính bảo mật của các hệ thống quan trọng.
Liên kết đổi bảo vệ với chính sách Xác minh thay đổi đối với nguồn, cửa sổ thời gian hoặc vé thay đổi (approve change ticket) được chấp thuận. Những thay đổi đã cố gắng bên ngoài chính sách bị chặn và nỗ lực được đăng nhập và gửi dưới dạng cảnh báo cho các quản trị viên, giảm sự cố và vi phạm tuân thủ.
Giám sát toàn vẹn tập tin và thay đổi tập tin Kiểm tra tệp và thư mục để thay đổi nội dung, quyền hạn hoặc cả hai. Kiểm soát tính toàn vẹn cung cấp giám sát tập tin liên tục, cần thiết cho việc kiểm tra và xác minh tính an toàn của môi trường và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quan trọng, bao gồm PCI DSS. Nó cung cấp thông tin toàn diện về mọi thay đổi, bao gồm người sử dụng và chương trình được sử dụng để thực hiện thay đổi.
Tập trung triển khai và quản lý thông qua McAfee ePO Tích hợp liền mạch với phần mềm McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) để dễ dàng triển khai, quản lý và báo cáo. Bảng điều khiển McAfee ePO duy nhất quản lý hợp nhất bảo mật và tuân thủ, giảm TCO.

Ưu điểm

 • Thực thi chính sách thay đổi toàn diện
 • Bảo đảm tính khả thi đối với các thiết bị chức năng cố định
 • Triển khai và quản lý tập trung
 • Một giải pháp hiệu quả, minh bạch.

Thị trường chính

Các thiết bị cần phải bảo vệ chống lại rủi ro bảo mật, giải pháp giảm chi phí hỗ trợ bằng cách loại bỏ sự cần thiết của phần mềm chống virus và cập nhật liên tục. Và, với sự hỗ trợ cụ thể cho một loạt các thị trường theo chiều dọc. Các thiết bị này chạy hàng ngàn ứng dụng hiện có, từ thấp đến cao cấp bao gồm

 • Hộp set-top box nâng cao
 • Thiết bị tự thanh toán
 • Thiết bị bán hàng POS
 • Thiết bị cầm tay trong các cửa hàng bán lẻ
 • Thiết bị y tế
 • Máy ATM ở các ngân hàng
 • Thiết bị chơi game
 • Tự động hóa
 • Kiểm soát công nghiệp
 • Thiết bị thông minh
 • Thiết bị Internet đa phương tiện
 • Quảng cáo số
 • Dịch vụ di động
 • Thiết bị giám sát
 • Máy in đa chức năng
 • Thiết bị Truyền thông Mạng
 • Máy trạm nhỏ
 • Ki-ốt
 • Máy chủ

Thông tin liên hệ