Products

McAfee Integrity Control

McAfee Integrity Control จะบล็อกแอพพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชั่นที่ถูกกำหนดเอาไว้ มีโครงสร้างพื้นฐานในจุดให้บริการ ซึ่งรวมถึงตู้ ATM ระบบ POS (จุดตั้งขายสินค้า) และแผงร้านค้า การรวมอุตสาหกรรมชั้นนำอย่าง Whitelist เข้ากับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทำให้ Integrity Control สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยู่ในนโยบายได้ และในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้มีการปรับปรุงจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต จะเป็นการช่วยเพิ่มระดับการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คุณสมบัติ

บล็อกแอพพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตและพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลง เสริมความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานจุดบริการ โดยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการ McAfee Integrity Control สามารถป้องกันแอพพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายได้โดยง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบสำคัญ
การป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อนโยบาย ยืนยันการเปลี่ยนแปลงกับแหล่งที่มา, time window หรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง บล็อก ความพยายามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในนโยบาย และความพยายามที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อลดโอกาสในการหยุดทำงาน และการละเมิดข้อกำหนด
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์และการเปลี่ยนแปลงไฟล์ ตรวจสอบไฟล์และไดเร็กทอรีในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา สิทธิ์ หรือทั้งสองอย่าง การบังคับ Integrity Control จะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์อย่างต่อเนื่อง, ความจำเป็นที่จะต้องทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI DSS Integrity Control จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง รวมทั้งผู้ใช้ และโปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานแบบรวมศูนย์และการจัดการโดยใช้ McAfee ePO ผนวกรวมกับซอฟต์แวร์ McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) เพื่อลดการใช้งาน การจัดการและรายงาน McAfee ePO จะรวมการจัดการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และยังลด ต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้อีกด้วย

ข้อดี

 • บังคับใช้นโยบายการเปลี่ยนแปลงที่ครบถ้วน
 • รักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้กับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นถาวร
 • ใช้งานและจัดการแบบรวมศูนย์
 • โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตลาดหลักของเรา

อุปกรณ์จำเป็นต้องได้รับการป้องกันจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โซลูชันนี้จะช่วยลดต้นทุนการสนับสนุน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และไม่ต้องการการอัพเดตอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับระบบการตลาดแนวตั้งในวงกว้าง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นนับพันที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้ตั้งแต่เล็กจนถึงระดับไฮเอนด์ ได้แก่

 • กล่องรับสัญญาณแบบแอดวานซ์
 • อุปกรณ์ชำระเงินด้วยตนเอง
 • จุดขายของ
 • อุปกรณ์มือถือในร้านค้าปลีก
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ตู้เอทีเอ็มในธนาคาร
 • อุปกรณ์เล่นเกม
 • ประตูบ้านอัตโนมัติ
 • การควบคุมอุตสาหกรรม
 • เครื่องใช้อัจฉริยะ
 • อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตมัลติมีเดีย
 • ป้ายดิจิตอล
 • จุดบริการเคลื่อนที่
 • อุปกรณ์ตรวจสอบ
 • เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
 • อุปกรณ์เครือข่ายสื่อ
 • ลูกค้าบางราย
 • ซุ้มขายของ
 • เซิร์ฟเวอร์

ติดต่อสอบถาม