Products

iText 7

iText 7 ช่วยให้คุณสร้างไฟล์ PDF ได้ง่ายและครบถ้วนยิ่งกว่าโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปและยังอนุญาตให้คุณใส่ฟังก์ชันของโปรแกรมเข้าไปในซอฟต์แวร์ของคุณเองได้ ทั้งยังอนุญาตให้คุณสามารถแปลงข้อมูลดิจิทัลเองได้ การใช้ iText 7 จะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสาร PDF พร้อมกับรักษาความสมบูรณ์ของเอกสารได้โดยไม่เปลืองแรง

คุณสมบัติ

ลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างเอกสาร ดำเนินการสร้างเอกสารที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ

 • การแก้ไข API ได้ทั้งในระดับสูงและระดับต่ำ
 • พร้อมใช้งาน Cross Platform
 • มีฟังก์ชัน Text reflow สำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • ปรับเปลี่ยน PDF / UA ได้

 • มีกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
 • มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขเอกสาร
 • รับประกันความง่ายในการอ่านเอกสาร
 • รองรับการดึงข้อมูล
ใช้ Future-proof และเข้าถึงข้อมูลได ทำให้เอกสาร PDF ของคุณมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • พื้นที่จัดเก็บใน Futureproof
 • ขนาด frootprint ที่เล็กลง
 • รับประกันความง่ายในการอ่านเอกสาร
 • รองรับการดึงข้อมูล
 • รองรับมาตรฐาน ISO

 • ที่เก็บเอกสารถาวรแบบ Futureproof archives
 • รับประกันความง่ายในการอ่านเอกสาร
 • รับรองการดึงข้อมูล
 • ยืนยันความปลอดภัย

iText 7 Core

iText 7 Core ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการสร้าง PDF ที่เปี่ยมคุณภาพได้
แพลตฟอร์มใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอเครื่องมือ PDF ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วย โค้ดโมดูลาร์ มีความลื่นไหล ทำให้สามารถสร้างและใช้งานเอกสารที่มีปริมาณเยอะหรือต้องการความเร็วสูงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น iText 7 สามารถทำให้การแก้ไข API ทำได้ทั้งในระดับสูงและต่ำ เพื่อให้คุณสามารถลงรายละเอียดหรือเก็บมุมมองที่กว้างขึ้นตามความต้องการของคุณ

ประโยชน์ใช้สอย

เพิ่มยอดขายและขีดความสามารถทางการตลาด

ปรับเปลี่ยนวิธีสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อความ บาร์โค้ด และรูปภาพ และเพิ่มความสามารถในการทำ E-commerce ด้วยตัวแปลงหน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF ทุกๆไอเดียสามารถนำเข้าไปอยู่ในรายการขั้นตอนการขายและการตลาดของคุณได้ iText 7 add-on pdfSweep สามารถลบเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และreflow ข้อมูลใหม่ไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญถูกพบเห็นโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ที่เก็บเอกสารทางกฎหมายและการกำกับดูแลที่คงอยู่ถาวร

การสร้าง Workflow และลงลายเซ็นดิจิทัลที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย iText นอกจากนี้คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสาร PDF มีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงเอกสารได้ และการจัดเก็บถาวรในระยะยาว iText 7 ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารในรูปแบบ PDF/A ด้วย format ตามมาตรฐาน และช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูล Metadata ลงในเอกสารเพื่อใหสามารถค้นหาเอกสารของคุณได้ และมาตรฐาน PDF/UA (universal access) ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านเอกสารของคุณด้วยเทคโนโลยีแสนสะดวกสบาย
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและการบัญชี

การจัดทำใบแจ้งหนี้, แบบงบการเงิน และรายงานตาม
มาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบไฟล์ PDF ตามรูปแบบและฐานข้อมูลของคุณเอง ซึ่งทำให้บัญชีมีความคล่องตัวไหลลื่นมากขึ้น Add-On iText 7’s pdfInvoice รองรับการทำงานร่วมกับมาตรฐาน ZUGFeRD โดยการเพิ่มไฟล์ XML ที่สอดคล้องกับPDF container ทำให้สามารถอ่านเอกสารและแปลความอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยเครื่องมือ(machines) ขณะเดียวกัยังคงรูปแบบ PDF ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย และเครื่องมือนี้ยังมีความสามารถในการตรวจสอบและแนบลายเซ็นดิจิทัลได้
การดำเนินงานด้าน IT, Operations และ HR ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนวิธีสื่อสารกับลูกค้าด้วยข้อความ บาร์โค้ด และรูปภาพ
และเพิ่มความสามารถในการทำ E-commerce ด้วยตัวแปลงหน้าเว็บให้เป็นไฟล์ PDF ทุกๆไอเดียสามารถนำเข้าไปอยู่ในรายการขั้นตอนการขายและการตลาดของคุณได้ iText 7 add-on pdfSweep สามารถลบเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และreflow ข้อมูลใหม่ไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญถูกพบเห็นโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม