Products

IntervalZero Device Edtion

IntervalZero Device Edition đại diện cho một bước đột phá trong quản lý thiết bị máy tính cá nhân (PC) và phân phối phần mềm - giảm chi phí một cách cơ bản, tinh giản hoạt động và xác định lại khả năng.

Các tính năng

IntervalZero Device Edition là một phần của một bộ giải pháp phần mềm streaming đang thay đổi thiết bị, môi trường máy tính để bàn và quản lý máy chủ. Phần mềm streaming là một kỹ thuật quản lý công nghệ mới cho phép giảm chi phí và tăng năng suất bằng cách kiểm soát tập trung hoạt động quản lý CNTT cho hệ điều hành và các ứng dụng, và cung cấp cho các thiết bị với tốc độ tổng thể tốt hơn, linh hoạt và đáng tin cậy.

Cụ thể, trong một mô hình streaming phần mềm, có một kho lưu trữ trung tâm của hệ điều hành “vàng” và các hình ảnh ứng dụng dưới sự kiểm soát của IT có cấu hình cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng hoặc chức năng khác nhau của doanh nghiệp (ví dụ như Cấu hình Quản lý Trung cấp, Chăm sóc / Bán hàng, Kỹ thuật, Marketing, Kế toán) mà một máy tính có thể thực hiện. Khi máy tính được bật lên và trình tự khởi động được bắt đầu, IntervalZero Device Edition chỉ cần truyền trực tiếp hình ảnh yêu cầu – được gán trước qua bảng điều khiển quản trị – cho mỗi thiết bị từ một khu vực trung tâm của hình ảnh. Mỗi thiết bị bắt đầu chạy trong cấu hình được chỉ định ngay lập tức – không phải chờ đợi để tải toàn bộ hệ điều hành. Một thiết bị nhất định có thể mang tính cá nhân như quầy bán hàng tự phục vụ trong một cửa hàng và khi khởi động lại có thể được gán một cấu hình khác – ví dụ như điểm bán hàng – và được sử dụng trong thời gian cao điểm.

Với IntervalZero Device Edition, hệ điều hành và các ứng dụng liên quan được phân phối đến từng thiết bị thông qua phần mềm streaming. Điều này tương tự như video trực tuyến chứ không phải tải xuống toàn bộ hệ điều hành cho mỗi thiết bị, cách tiếp cận phần mềm streaming chỉ gửi đủ phần mềm để mỗi thiết bị có thể bắt đầu thực hiện. Khi hệ thống yêu cầu nhiều thư viện hơn, các yếu tố này được phân phối khi cần thiết, theo yêu cầu. Quan trọng hơn, IntervalZero Device Edition là một giải pháp phần mềm chỉ và có thể phù hợp với các cơ sở hạ tầng phần cứng hiện có.

Cấu trúc

Giá trị chính của IntervalZero là nó thay thế cho mô hình phân phối, cung cấp, cấu hình và quản lý phần mềm truyền thống – giả định một bản sao đầy đủ của hệ điều hành sẽ được tải cho mỗi máy khách – với một mô hình đột phá cung cấp hệ điều hành bằng cách truyền tải thay vì sao chép.

Truyền tải thay vì sao chép thì hoạt động này tạo ra cơ hội để hợp lý hóa các hoạt động CNTT mà không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng CNTT hiện có. Nói một cách đơn giản, giải pháp truyền tải hệ điều hành cho phép linh hoạt trong cả kiến ​​trúc hiện tại và tương lai của bạn. Về cơ bản, giải pháp IntervalZero chỉ đòi hỏi một máy chủ rinte nhỏ để cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho hàng chục và thậm chí hàng trăm thiết bị. Điểm hay nhất là nó chỉ có thể kết nối với một mạng hiện có.

IntervalZero có thể hỗ trợ vô số cấu hình, nhưng dưới đây là ba cấu hình mẫu được cho là nằm trong phạm vi khả năng của giải pháp phần mềm IntervalZero streaming.

Liên kết liên quan

HOMEPAGE LINK

Thông tin liên hệ