Products

DT10 – เครื่องมือทดสอบโค้ดขณะที่โปรแกรมทำงานจริง สำหรับการติดตามผลแบบเรียลไทม์

DT10 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจสอบและดีบั๊กโปรแกรมธรรมดา แต่ยังสามารถติดตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นานถึง 30 วัน และมีฟังก์ชันมากมายที่สะดวกแก่การใช้งานเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจพบ DT10 จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของ embedded software ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถทำให้ DT10 มีขนาดและความซับซ้อนที่มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อไป

ภาพรวม

การออกแบบ, การดีบั๊ก และการทดสอบ

DT10 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจสอบและดีบั๊กโปรแกรมธรรมดา
แต่ยังสามารถติดตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นานถึง 30 วัน
และมีฟังก์ชันมากมายที่สะดวกแก่การใช้งานเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจพบ DT10 จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของ embedded software ซึ่งเราหวังว่าจะสามารถทำให้ DT10 มีขนาดและความซับซ้อนที่มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อไป

คุณสมบัติ

 • เครื่องมือทดสอบ Dynamic test tool นั้นใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพสูง และออกแบบมาอย่างชาญฉลาด
 • สะดวกต่อการออกแบบ, การดีบ๊ัก และการทดสอบ
 • ไม่พึ่งพาระบบ OS และ CPU
 • สามารถติดตามการเคลื่อนไหวจริงของ Source code ได้
 • สามารถใส่ค่า Expectation value ที่ต้องการได้ อาทิ เวลาที่ต้องการดำเนินการ, ช่วงเวลา, พารามิเตอร์ และตัวแปรต่าง ๆ
 • สามารถตรวจสอบสถานะของฮาร์ดแวร์ เช่น เซ็นเซอร์และพอร์ต I/O รวมทั้งพฤติกรรมภายในของซอฟต์แวร์ได้
 • สามารถซิงโครไนซ์ Source code และสัญญาณจากฮาร์ดแวร์ได้
 • สามารถติดตามผลระยะยาวได้ (ประมาณ 1 เดือน)
 • ความผิดพลาด(Exceptions) และการรีเซตดีบั๊ก

สำหรับการดีไซน์

สามารถสร้างแผนการทดสอบได้โดยป้อนค่าการออกแบบ เช่น เวลาดำเนินการ, ช่วงเวลา และตัวแปรต่างๆ

สามารถใส่ Test point ได้โดยอัตโนมัติ

สำหรับการดีบ๊ัก

สามารถจับและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงาน วงจร และเวลาในการดำเนินการของฟังก์ชัน การ Coverage และการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ ได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดีบั๊กอย่างมาก

สำหรับการทดสอบ

 • ผลการทดสอบจะถูกประมวลและแสดงโดยอัตโนมัติในรูปแบบของรายงาน
 • เมื่อทั้งผู้พัฒนาและผู้ประเมินคุณภาพได้ใช้รายงานฉบับนี้แล้ว การพัฒนาคุณภาพจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีเชื่อมต่อระหว่าง DT10 และอุปกรณ์เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม