Lịch sử

MDS Pacific cung cấp hệ điều hành nhúng của Microsoft và các giải pháp nhúng tiên tiến hàng đầu

 • 2016

  MDS Pacific Việt Nam được thành lập

 • 2015

  MDS Pacific Thái Lan được thành lập

  Nhà phân phối chính thức của Heartland.data

  Nhà phân phối chính thức của McAfee

 • 2014

  Mở văn phòng khu vực tại Nhà phân phối Ủy quyền nghiên cứu lập trình của Chennai

 • 2013

  Mở văn phòng khu vực ở New Delhi

  Nhà phân phối ủy quyền của Swissbit

 • 2011

  Mở văn phòng khu vực ở Mumbai

  Nhà phân phối ủy quyền của Innodisk

 • 2010

  Hợp tác với Microsoft về Windows Mobile & Embedded Handheld Business

  Được Microsoft trao giải thưởng Nhà phân phối của năm (Khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương)

 • 2009

  Nhà phân phối ủy quyền của Flytech

  Nhà phân phối ủy quyền của Avalue

 • 2008

  Nhà phân phối ủy quyền của Avalue

  MDS Pacific Malaysia được thành lập

  Nhà phân phối ủy quyền của VIA

 • 2006

  Được liệt kê trong KOSDAQ (086960)

 • 2005

  MDS Pacific Úc được thành lập

 • 2004

  MDS Pacific Ấn Độ được thành lập

  Hợp tác với Adobe

 • 2003

  MDS Pacific Singapore được thành lập

  Hợp tác với Microsoft về Windows Embedded Business