Chuyên về giải pháp nhúng toàn cầu

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp nhúng tốt nhất cho khách hàng
Đóng góp cho nền công nghiệp của chúng ta bằng cách nâng cao những giá tri của họ

Xem thêm

Nền tảng Windows số một

Windows 10
IoT
Enterprise

Nền tảng Windows số một Bảo mật Kết nối

Xem thêm

Chuyên về giải nhúng toàn cầu

Giải pháp IoT MDS
NeoFalcon

Nền tảng IoT tổng thể dựa trên chip Qualcomm APQ8016
Hổ trợ nhận dạng giọng nói / NeoIDM

Xem thêm

Giải pháp IoT MDS

Giải pháp IoT MDS

Nền tảng IoT tổng thể dựa trên chip Qualcomm APQ8016
Hổ trợ nhận dạng giọng nói / NeoIDM

Xem thêm

Global Embedded Solutions NeoIDM

Ứng dụng cho nhiều thiết bị công nghiệp – Phần cứng & phần mềm nhúng

MDS Pacific liên kết với các nhà lãnh đạo côn nghệ toàn cầu và cung cấp nhiều giải pháp phần cứng & phần mềm nhúng tối ưu cho khách hàng

more

Sản Phẩm

Windows IoT
Windows IoT
MDS IoT Solution
Giải Pháp IoT MDS
Embedded S/W  & HW solutions
Giải Pháp phần cứng & phần mềm nhúng
Software development solutions
Giải pháp phát triển phần mềm

Yêu cầu đánh giá

Xin vui lòng gởi mail cho chúng tôi

Tiếp

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào

Tiếp