ขอบเขตของธุรกิจ

MDS Pacific ให้บริการผลิตภัณฑ์ embedded software, hardware solutions และ software testing solutions อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังให้บริการระบบปฏิบัติการ Microsoft Window Embedded และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Microsoft เรายังให้บริการทางเทคนิคโดยมีการรวมระบบ (system integration), การให้คำปรึกษา,การอบรม และ สัมมนา เป็นบริการพื้นฐาน เพื่อแนะนำคุณให้ผ่านทุกขั้นตอนของ development process ยิ่งไปกว่านั้นMDS Pacific ยังขยายการให้บริการไปยัง Big data, IoT, Cloud และ Security Solutions ตามเทรนด์ใหม่ล่าสุดอย่าง IT convergence

โซลูชั่น IT Convergence

IoT & Big Data

เครื่องมือพัฒนา SW

อบรม & บริการEmbedded

Embedded SW & HW

โซลูชั่น IT Convergence

Business Industry

  • Automotive
  • Digital Device / CE
  • Industrial Devices
  • Smart Phone
  • SoC
  • Defense / Aerospace
  • Medical Devices
  • Energy
  • Finance / Public